Warunki Reklamacji

WARUNKI GWARANCJI

POBIERZ FORMULARZ 

 

● Montażu części należy dokonywać zgodnie z procedurami przewidzianymi przez producenta części i samochodu.

● Montażu części powinien dokonywać personel, który został przeszkolony przez producenta montowanych części w zakresie montażu, diagnozy i serwisu w/w elementów.

● Wtryskiwacze należy zabezpieczyć przed rdzewieniem i innymi negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Reklamacja nie zostanie uznana jeżeli reklamowane wtryskiwacze będą nadmiernie skorodowane lub zostaną wyczyszczone.

● Przed montażem części należy ustalić przyczynę uszkodzenia starych części.

● Wtryskiwacze paliwa należy zaadoptować za pomocą urządzeń do tego przewidzianych przez producenta części lub pojazdu. Wtryskiwacz należy uprzednio skalibrować jeżeli wymieniono w nim jakiekolwiek elementy.

● Serwis , w którym części będą montowane musi mieć możliwość dokonania rzetelnej diagnozy i kalibracji. W przypadku wtryskiwaczy CR są to odpowiednie stoły probiercze. Stanowiska powinny mieć odpowiednią autoryzację producenta części do testowania i kalibracji przedmiotów objętych gwarancją. Wszelkie wydruki z przeprowadzonych testów i pomiarów powinny pochodzić z w/w urządzeń.

● Ochrona gwarancyjna udzielana jest bezpośredniemu klientowi Diesel Parts.

● Gwarancja obejmuje nieprawidłowy montaż fabryczny, wady produkcyjne, materiałowe oraz konstrukcyjne.

● W przypadku uznania reklamacji w ramach gwarancji, gwarant zobowiązuje się naprawić, wymienić część na nową lub zwrócić pieniądze (jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów) w ciągu trzydziestu dni od daty dostarczenia części do siedziby gwaranta.

● Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane z wadą lub procesem reklamacyjnym niedogodności i koszty (np. Testy, montaż, adaptacja, wypożyczenie samochodu)

● Jeżeli testy reklamowanych wtryskiwaczy nie wykażą nieprawidłowej pracy, koszty badania (90zł/szt.) ponosi kupujący w chwili zwrotu reklamowanego towaru.

● Reklamujący dostarcza wtryskiwacze na swój koszt do siedziby gwaranta. Kupujący zgłąszający reklamację, wyraża zgodą na pokrycie kosztów przesyłki w wysokości 30zł jeżeli reklamacja nie zostanie uznana lub zostanie uznana częściowo. Towar przechodzi na własność Diesel Parts jeżeli zwrot reklamacji nie zostanie odebrany w ciągu 60 dni od pierwszej próby dostawy.

● Reklamacje na części do pomp wtryskowych i wtryskiwaczy, będą uwzględniane tylko w formie pisemnej
autoryzowanych serwisów diesla.

● Części: elektryczne, elektroniczne, noszące ślady użytkowania, uszkodzone oraz sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.
Warunkiem zwrotu towaru jest nienaruszone, oryginalne opakowanie z całą jego zawartością.

● Reklamacje na części firmy Delphi będą przyjmowane tylko po podaniu numeru kalibracji wtryskiwacza lub pompy.

 

Towar nie podlega reklamacji gwarancyjnej w przypadku gdy:

● Reklamujący nie dostarczy wymaganych dokumentów.

● Dostarczona część będzie skorodowana lub wyczyszczona mechanicznie lub chemicznie.

● Reklamowany wtryskiwacz zostanie dostarczony bez podkładek lub podkładki zostaną zdemontowane.

● Montażu części dokonano przez nie wyspecjalizowany serwis.

● Część była rozkręcana. Bez względu na sposób i miejsce.

● Reklamowana część jest uszkodzona mechanicznie.

● Wtryskiwacz utracił właściwą rezystancję.

● Pojazd, w którym zamontowano części od momentu montażu przejechał ponad 100 000 km.

 

Niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do siedziby firmy Diesel Parts:

● Reklamowanego towaru.

● Dokumentu sprzedaży wystawionego przez Diesel Parts.

● W pełni wypełnionej karty gwarancyjnej (pola do wypełnienia przez serwis).

● W pełni wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

● W przypadku reklamacji wtryskiwaczy lub ich elementów wymagany jest protokół potwierdzający parametry pompy wysokiego ciśnienia sprzed wymiany wtryskiwaczy lub elementów wtryskiwaczy.

● Wydruku potwierdzającego parametry wtryskiwaczy sprzed montażu.

● Kopii faktury wystawionej przez serwis montujący część.

● Innych dokumentów na żądanie gwaranta.

● Zgłoszenie reklamacji jest jednoznaczne z upoważnieniem serwisu do ingerencji w produkt. Ingerencja może być niszcząca jeśli wymaga tego proces weryfikacji.

● Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przedmiotowego zgłoszenia.